Produkty pre zlievarne a kováčne

Produkty pre zlievarne

Mazanie piestov

PISTON GRANULAT

 

Separačné kvapaliny
Vodou riediteľné a neriediteľné oddeľovacie prostriedky foriem pre tlakové liatie. Veľmi dobrá ochrana proti korózií.
 

DIE - LUBRIC BS

DIE - LUBRIC 5050 BS

 

Temperovacie oleje

TRANSTHERM

 

Produkty pre kováčne

Vodou riediteľné mazivá na olejovej báze na teplené tvarovanie pri zápustkovom kovaní, lisovanie za tepla a pre cirkulačné sytémy automatických kovacích strojov. Zaručujú minimálne opotrebenie zápustky.
 

DIE FORGENT GF 25 A  - vodou riediteľný mazací roztok pre tvárnenie za tepla. Roztok neobsahuje pevné mazivá ako je grafit a disiričitan molybdénový, preto umožňuje veľmi čisté obrábanie. Nie je toxický, vhodný pre zápustkové kovanie oceľových dielov. Odporúčaná koncentrácia 5 - 15 %.

DIE FORGENT WL 130 CAF - vodou riediteľný mazací roztok pre tvárnenie za tepla. Mazanie je podporované pomocou jemného dispergovaného grafitu a roztok je miešateľný s vodou v každom pomere. Je netoxický bez dymu a bez zápachu. Používa sa na mazanie pri kovaní v zápustkách pre súčiastky z ocele, Al a jeho zliatiny, farebné kovy.

 


Výhradný zástupca Petrofer GmbH pre SR