Obrábacie emulzie

Vodou riediteľné kvapaliny

Chladiace mazivá s vysokým obsahom minerálnych olejov

EMULCUT 116

Emuzlne stabilné univerzálne mazivá bez dusitanov s vysokou ochranou proti korózií. Vhodné od bežného hrubého trieskového obrábania až po jemné obrábanie a tvarovanie. Čiastočne použiteľné aj ako prísada tlakovej vody do hydraulických zariadení - prípustné kvapaliny HFA.

EMULCUT 7150

Multifunkčná obrábacia emulzia - použitie hlavne pre legované a nelegované ocele. Okrem toho sa používa na obrábanie titánu, liatiny, Al - zliatín a farebných kovov. Neobsahuje bór ani formaldehyd a má stabilné pH.  Vďaka novému konceptu emulgátorového systému sa môže obrábacia emulzia použiť aj v demineralizovanej vode bez penenia.  EMULCUT 7150 sa používa pri tvrdosti vody 0 – 20° dH a pri príprave emulzie odporúčame vhodné zmiešavacie zariadenie.

 

Brúsne kvapaliny bez minerálnych olejov
ISOCOOL 1000 BF
 
Isocool 1000 BF je plne syntetická brúsna kvapalina – neobsahuje bór a formaldehyd vhodná na brúsenie súčiastok z ocele a liatiny. Na základe vysokej odolnosti voči peneniu sa v prevažnej miere používa na brúsenie v ložiskovom priemysle. Isocool 1000 BF sa používa pri tvrdosti vody od 10° dH.

 

ISOGRIND

Chladiace mazivá odolné voči baktériám a bez obsahu dusitanov pre všetky brúsne operácie. Veľmi dobré preplachovacie vlastnosti, nedochádza k upchatiu brúsneho kotúča. Priesvitné roztoky s bezpečnou ochranou proti korózií. Roztoky sú odolné proti tvrdej vode a pracujú bez peny. Možno dodať aj verzie pre brúsenie tvrdých kovov, tvrdej gumy, umelých hmôt a keramiky.

 

Vodou neriediteľné kvapaliny

Univerzálne rezné oleje

ISOCUT VG

Univerzálne rezné oleje pre obrábanie ocele a farebných kovov s vyššími nárokmi, so širokým spektrom použitia. Vhodné aj pre mazanie strojov a pre hydrauliku. Veľmi dobré skúsenosti z praxe pri spracovaní farebných kovov a hliníkových zliatin.

 
Vysokovýkonné rezné oleje pre náročné obrábanie

ISOCUT

Vysokovýkonné rezné oleje pre ťažké obrábacie podmienky. Na základe použitých kombinácií aditív sa dosahujú vysoké rezné účinky a vysoká životnosť nástrojov.


Výhradný zástupca Petrofer GmbH pre SR