Papierenské chemikálie

Spoločnosť ponúka nasledovné výrobky pre papierenský priemysel.

RELEASE AGENT 42

RELEASE AGENT 56

COTAC 115 C

COTAC 27 H

COTAC 47 H

COTAC 930 H

PETROZYM STR 7


Výhradný zástupca Petrofer GmbH pre SR