Nehorľavé hydraulické kvapaliny

HFA (HYDRO-COOL) hydraulická kvapalina

Veľmi vodnatá viacúčelová fluida (HFA / HWBF) s výraznou ochranou proti opotrebovaniu a korózií.
 

ULTRA SAFE 10

 

HFC hydraulická kvapalina (vodné roztoky polyglykolu)

Bezpečnostné kvapaliny pre používanie ohňom ohrozených hydraulík v tlakových zlievarňach, oceliarňach, sklárňach, valcovniach.
 

ULTRA SAFE 620 (voda / glykol HFC)

Je štandardnou kvapalinou pre všeobecné použitie v hydraulike.

 

HFDR hydraulická kvapalina (bezvodná na bázne esteru kyseliny fosforečnej)

ULTRA SAFE 1120

 

HFDU hydraulická kvapalina (esterové kvapaliny, odbúrateľné biologicky)

ENVOLUBRIC HE

Rad ENVOLUBRIC, produkty, ktoré poskytujú vyššiu bezpečnosť než minerálne oleje na základe vyšších bodov vzplanutia.


Výhradný zástupca Petrofer GmbH pre SR