Priemyselné mazivá

Vretenové oleje

SPEED LUBRIC

 

Hydraulické oleje pre automaty

ISOCUT VG

 

Hydraulické oleje

Špeciálne a univerzálne hydraulické oleje na báze osobitne vybraných typov základných olejov. vysoká odolnosť proti starnutiu a ochrana proti opotrebeniu kvôli cielene účinnej aktivite. Veľmi priaznivé reakcie na viskozitu a teplotu. Použitie pre prenos sily a mazania vysoko zaťažovaných priemyselných prevodoviek.
 

ISOLUBRIC VG

 

Mazacie oleje

Obzvlášť adhézne výrobky s vysokou schopnosťou zachycovať tlak, čím dosahujú optimálne vlastnosti Anti-Stick-Slip. Špeciálny adhézny mazací olej prevažne pre textilný a papierenský priemysel. Vhodný aj pre otvorené prevodovky mazané olejom.
 

WAYLUBRIC VG

 

Prevodové oleje

Prevodové oleje GEARLUBRIC sú vybavené vynikajúcimi EP - vlastnosťami a ochranou proti korózií a sú použiteľné pre všetky priemyselné odvetvia.
 

GEARLUBRIC VG

 

Hydraulické oleje biologicky odúbrateľné

Hydraulické kvapaliny na báze prírodných a syntetických surovín. Typy HE-TG, HE-PG, HE-E.
 

ENVOLUBRIC

 


Výhradný zástupca Petrofer GmbH pre SR