24.09.2018 13:20

Paper Meeting 2018

Papier je materiál všeobecne prospešný pre ľudstvo. Pritom je taký všedný, že si ani neuvedomujeme kde všade používame papier. Odhadujeme okolo 250 druhov papierov. Niektoré papiere sa prestali vyrábať, lebo stratili svoje využitie. Postupne však pribudli nové druhy papierov, s nimi aj nové predpisy a normy, ktoré dbajú na zloženie papiera a zároveň aj na životné prostredie.

A preto aj tento rok sme prijali pozvanie na školenie v oblasti papierenského priemyslu, ktoré sa konalo 5 a 6.9. 2018 v Hildesheime. Na školení sa stretli účastníci naozaj z rôznych krajín sveta ako je Slovensko, Rusko, Slovinsko, Poľsko, Veľká Británia,Turecko ale aj Brazília či USA. Agenda obsahovala predstavenie nových papierenských produktov od Fa. Petrofer, predstavenie nových potencionálnych zákazníkov, marketing a samozrejme nesmela chýbať ani spätná väzba ako workshop s diskusiami.

Výroba papiera

Papier je vytvorený uložením rastlinných, živočíšnych alebo syntetických organických i anorganických vlákien. Hlavnou zložkou (stavebnou časticou papiera) sú vlákna. V súčasnosti sa najviac papiera vyrába z rastlinných buniek (lat. cellula) - vlákien. Tieto vlákna sa získavajú z viacročných (drevo) ale aj jednoročných (slama, tráva, bagassa) rastlín. Bunky z rastlín izolujeme mechanicky alebo chemicky a kombináciou týchto procesov. Na výrobu papiera okrem rastlinných buniek možeme používať aj živočíšne vlákna (hodváb, vlna) alebo syntetické vlákna.

Papier može byť vyrobený zo zmesi týchto vlákien samotných alebo s prímesou  pomocných látok.  Rôzne vlastnosti papiera a teda aj jeho použitie je dané spôsobom výroby a prídavkami pomocných látok. Pomocné látky menia štrukturálne a chemické usporiadanie a vlastnosti papiera.

Hlavné zložky papiera sú: Vlákna, plnidlá, glejidlá, retenčné prostriedky, optické zjasňovacie prostriedky, prostriedky na zvyšovanie pevnosti za mokra,  prostriedky na zvyšovanie pevnosti za sucha, nátery a fólie.

Stroje na výrobu papiera nazývame papierenské stroje. Na týchto strojoch dokážeme vyrobiť papier v nekonečnom páse.

Operácie pri výrobe papiera rozdeľujeme na hlavné:

  • prípravu papierenskej suspenzie (papieroviny)
  • formovanie a odvodňovanie papiera na site
  • odvodňovanie papiera lisovaním
  • odvodňovanie papiera sušením
  • hladenie a navíjanie

a vedľajšie:

  • plnenie
  • glejenie
  • natieranie

Papierenské stroje patria medzi najzložitejšie stroje, ktoré ľudstvo vymyslelo. V súčasnosti rýchlosť výroby papiera je 1400 m/min. Šírka papierenského stroja je do 10 m.

Podľa druhu výrábaného papiera sa volí vhodný papierenský stroj:

Na Slovensku vyrábame niekoľko hlavných druhov papierov a papierenských výrobkov.

Ofsetové kopírovacie a baliace papiere vyrábame v Ružomberku.

Hygienické – Tissue papiere vyrábame v Žiline, Harmanci a v Slavošovciach.

Špeciálne papiere pre zvlnenú vrstvu vlnitej lepenky vyrábame v Štúrove.

 

Papierenské chemikálie od Fa. Petrofer (yankee povlaky) na báze rôznych typov polymérov a aditív:

Cotac 45 H, Cotac 47 H, Cotac 920 H, Cotac 940 H, Cotac 115 C, Cotac 257 P

Papierenské chemikálie od Fa. Petrofer (uvoľňovacie činidlá na báze minerálnych olejov, prírodných rastlinných olejov, syntetických prípravkov a výrobkov na báze vody)

Release Agent 42, Release Agent 56, Release Agent 44 DC, Release Agent GL - W 100

 

  

 

 

 

—————

Späť


Výhradný zástupca Petrofer GmbH pre SR