22.01.2018 14:02

EUROGUSS 2018

Od 16. do 18. januára 2018 sa konal v Norimbergu medzinárodný odborný veľtrh pre techniku tlakového liatia a súvisiaceho priemyslu. Veľtrh pokrýval celý reťazec procesov odlievania, od špičkových strojov, nové materiály až po efektívne služby. Sortiment výrobkov ponúka inovatívne riešenia pre procesy odlievania, ako sú odliatky z Al, Mg, Zn. Podujatie sa zameriavalo aj na témy ako rýchle prototypovanie, stroje na odlievanie a testovanie materiálov.

600 registrovaných vystavovateľov a až 12 000 návštevníkov malo možnosť zoznámiť sa s najnovšími technológiami, procesmi a produktami.

Hlavné kategórie vystavovateľov:

 • Tlakové zlievarne, stroje
 • Prídavné prístroje a zariadenia
 • Pece a príslušenstvo
 • Rapid – Prototyping a Rapid – Tooling
 • Odlučovače a mazivá
 • Zliatiny/kovy
 • Konečné úpravy liatia
 • Kalenie, povrchové úpravy
 • Hnacia a manipulačná technika
 • IT riešenia, procesy, simulačné a výpočtové systémy
 • Veda, vývoj a služby

Fa. Petrofer GmbH odprezentovala nové produkty týkajúcich sa procesu odlievania ako napríklad Die Lubric 4052 S.

Die Lubric 4052 S - vodou riediteľná separačná kvapalina, ktorá sa používa pri tlakovom odlievaní súčiastok z hliníka a horčíka a ich zliatin. Základ tvoria modifikované polysiloxany a vosky, neobsahujú minerálny olej. Vyznačuje sa veľmi dobrou zmáčavosťou formy aj pri vysokých teplotách. Emulzie vytvárajú rovnomerný film s mimoriadne dobrým oddeľovacím účinkom. Mazanie pohyblivých častí je zaručené.

Pri použití Die Lubric 4052 S sa dosahuje veľmi čistých povrchov odlievaných dielov. Vo forme sa nevytvárajú usadeniny zo zvyškov separačnej kvapaliny. Zvyšky v postrekovom zariadení - Overspray - zostávajú mäkké a dajú sa ľahko odstrániť.

Použitie Die Lubric 4052 S nespôsobuje žiadne problémy pri lakovaní alebo galvanickom pokovovaní. Vhodný pre odlievanie blokov piestových spaľovacích motorov.

Ďalší medzinárodný veľtrh EUROGUSS sa bude konať od 14. do 16. januára 2020 v Norimbergu.

—————

Späť


Výhradný zástupca Petrofer GmbH pre SR