11.08.2015 12:13

EMULCUT 116 H

    V nedávnom období sa nemecký podnik PETROFER GmbH podieľal na vývoji a výrobe procesnej kvapaliny na svojich najmodernejších výrobných zariadeniach. Výsledkom je výrobok novej generácie s názvom EMULCUT 116 H

    Ide o vodou riediteľnú procesnú kvapalinu, ktorej silnou stránkou je, že neobsahuje bór a formaldehydy a zároveň je šetrná k životnému prostrediu. Jej samozrejmosťou je, že plní nasledovné účinky ako je mazací, chladiaci, čistiaci a ochranný, ktoré sú v procese obrábania nevyhnutné.

 

Medzi hlavné prednosti EMULCUT 116 H patrí:

- vysoké počiatočné pH,

- pH stabilita bez následného pridania biocídov,

- vysoký obsah syntetických esterov,

- vysoký obsah minerálnych látok,

- vynikajúci mazací účinok,

- veľmi dobrá čistiaca sila,

- univerzálne použitie v rozsahu tvrdosti vody 15 - 30 o.        

                                                                                                                                                    

EMULCUT 116 H má nielen široké použitie v strojárskom ale aj v automobilovom priemysle:

 

OPEL WIEN

- použitie na 5 centrálnych zariadeniach o celkovom objeme 470 m3,

- použitie pri všetkých obrábacích operáciach ako je brúsenie, sústruženie, vŕtanie, frézovanie.

 

ZF Friedrichshafen AG

- obrábanie ocele a hliníka pre spojky a komponenty podvozku,

- použitie pri všetkých obrábacích operáciach ako je brúsenie, sústruženie, vŕtanie, frézovanie.

 

Teraz je čas prejsť na nové obrábacie emulzie bez bóru, využie túto možnosť!

Ing. Ľuboš Dubec

—————

Späť


Výhradný zástupca Petrofer GmbH na SR