11.10.2015 13:32

EMO MILANO 2015

Naša spoločnosť sa 7.10. 2015 zúčastnila svetoznámeho strojárskeho veľtrhu EMO, ktorý sa konal v Milane. Stretli sa tu vystavovatelia z mnohých štátov, aby ukázali širokej verejnosti, potenciálnym zákazníkom, ako strojárske technológie neutále napredujú vpred.

Bolo tu možné vidieť špičkové CNC obrábacie centrá (možnosť obrobiť súčiastku pri jednom upnutí) od jednotlivých výrobcov, ako sú DANOBAT, DMG MORI, EMAG, GIORIA, MAZAK a ROBBI, ale aj meracie zariadenia (MARPOSS), ktoré majú za úlohu merať požadované rozmery, tvar, aj geometrické tolerancie. Samozrejme tu nechýbali ani výrobcovia rezných platničiek, ako napríklad SANDVIK Coromant.

V dnešnej dobe výraznú úlohu plní v strojárstve automatizácia, preto sa čoraz vo väčšej miere používajú roboty a manipulátory, ktoré prezentoval FANUC. Návštevníci veľtrhu EMO tu mohli vidieť aj nekonvenčné metódy obrábania (vodný, plazmový a laserový lúč), ktoré na rozdiel od klasických technológií nevyužívajú mechanickú prácu pre úber materiálu, ale využívajú fyzikálny princíp úberu materiálu pri bezsilovom pôsobení na obrábaný materiál.

V neposlednom rade veľtrh EMO ponúkol možnosť vidieť aj jednotlivé druhy tepelného spracovania, ako napríklad indukčné kalenie, kde povrchová vrstva kalenej súčiastky sa ohrieva indukčnými prúdmi. Okolo kaleného predmetu, alebo nad kaleným predmetom je umiestnený vodič - induktor. Striedavý prúd prechádzajúci induktorom vytvára v povrchovej vrstve predmetu indukované vírivé prúdy, pomocou ktorých sa povrch súčiastky ohrieva.

Ďalší EMO strojársky veľtrh sa bude konať v Hannoveri od 18 - 23.9. 2017.


 


 

 

 

 

—————

Späť


Výhradný zástupca Petrofer GmbH pre SR